Reklama
 
Blog | Petra Kolínská

TOP 09 na proměnu Prahy rezignovala

TOP 09 v mnohých Pražanech vzbudila naději, že bude líp. Zvlášť poté, kdy se ji podařilo dostat z vedení města staré kádry ODS a ČSSD. Věci se hýbou a je jasné, že v tak složitém organismu, jako je hlavní město, nelze dělat systémové změny ze dne na den. Jednu z velkých příležitostí proměnit tvář města k lepšímu však topka promarnila.

Výměna lidí v městských firmách, příprava nového územního plánu, změna nevýhodných IT smluv, inspirace dobrou zahraniční praxí, zájem o lepší využití veřejného prostoru, boj s hydrou zvanou tunel Blanka. Tak by mohl vypadat výčet úspěchů nebo procesů, které město sunou lepším směrem, z pohledu čtenáře novin.

Optimismus ale není na místě. Po roce je jasné, že v plánování budoucí podoby města je topka jen pokračovatelkou toho nejhoršího z dob minulých.

Důkazem budiž aktualizace zásad územního rozvoje, která právě probíhá. Zásady územního rozvoje vytyčují hlavní cíle, principy a limity v územním rozvoji Prahy a aktualizace dokumentu probíhá podle zákona každé dva roky.

Reklama

Je to velká příležitost pro systémové změny, které by Prahu mimo jiné vymanily z obstarožních dopravních plánů sepsaných v 60., 70. a 80. letech, a přiblížily ji k městům s vysokou kvalitou života po vzoru Vídně, Kodaně nebo Curychu.

Místo systémových změn však v aktualizaci najdeme jen potvrzení plánu na budování nákladné dopravní infrastruktury, která z Prahy ovšem lepší místo k životu neudělá. Tváří tvář vyčerpané městské pokladně kvůli tunelu Blanka považuje TOP 09 nadále za prioritu dokončení městského okruhu a systém navazujících radiál pro pohodlný průjezd aut. Jen a pouze tyto stavby pak prý umožní humanizovat severojižní magistrálu.

Do zásad územního rozvoje se také vrací nová vzletová a přistávací dráha na ruzyňském letišti. Ačkoli hustota letové provozu od roku 2008 nepřetržitě klesá, nestydí se předkladatelé návrhu argumentovat údaji o počtu letadel z roku 2007, odkazovat se na územní plány ze 70. let a slibovat „ušetřené prostředky na dávkách v nezaměstnanosti. Ty nebudou muset být vypláceny vlivem nových pracovních příležitostí, které se díky nové dráze vytvoří…“.

Ve starých kolejích také zůstal způsob projednání veledůležitého dokumentu s veřejností. Úřady splnily svoji zákonnou povinnost – vyvěsily podklady na úřední desku a zorganizovaly jedno veřejné setkání, a to ve všední den dopoledne. Všechny materiály jsou však pečlivě schované v útrobách městských webových stránek.

Pokud se přesto nějaký zájemce o zapojení do přípravy materiálu najde, čekají jej stovky stránek balastního textu, srozumitelného shrnutí hlavních navrhovaných změn chybí úplně. Možnost podat připomínky přes inteligentní elektronický formulář, jako je tomu v případě návrhu zadání územního plánu, zmizela.

TOP 09 v mnohých Pražanech vzbudila naději, že bude líp. Je na čase se z tohoto snu probudit a přiznat si, že emancipace od betonářsko-technokratického přístupu se zase na čas odkládá.