Reklama
 
Blog | Petra Kolínská

Vážený pane předsedo představenstva Lukačoviči

Asi naivní, ale nic lepšího mne v této věci nenapadlo.

Borgis a.s. předseda představenstva:
JUDr. Karel Walter

Praha 2, Slezská 2127/13, PSČ 121 50

 

Reklama

Seznam.cz, a.s. předseda představenstva:
Ivo Lukačovič

Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

 

Vážený pane předsedo představenstva Waltře,

Vážený pane předsedo představenstva Lukačoviči,

21. března, tedy na Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, zveřejnil zpravodajský portál Novinky na úvodní stránce zprávu s titulkem Romové terorizují vesnici, místní dostali policejní ochranu – http://www.novinky.cz/krimi/331082-romove-terorizuji-vesnici-mistni-dostali-policejni-ochranu.html.

Považuji tuto zprávu za hrubě tendenční a společensky nebezpečnou svou propagací kolektivní viny a posilováním předsudků vůči Romům.

Incident, který se stal v obci se 120 obyvateli a nese všechny znaky sousedského sporu mezi jednotlivci, byl povýšen na skupinový útok s rasistickým motivem. Článek je formulován tak, že do skupiny útočníků jsou zahrnuty i další osoby, které se popisovaného incidentu nezúčastnily, a ani nelze prokázat, že jej schvalují nebo jinak podporují.

Lze dovodit, že autor článku Patrik Biskup porušil Etický kodex Syndikátu novinářů, který zapovídá vytvářet nebo ztvárňovat „námět, který by podněcoval diskriminaci rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví nebo sexuální orientace“.

Chci Vás proto požádat, abyste se osobně zasadili o to, že se podobné články na portálu Novinky nebudou již objevovat.